logo
menu
MENU
1924-1932

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach powstała w 1924 roku. Była organizowana we dworze Pana Dziedzica Jana Bielańskiego. Nie posiadała jeszcze stałej siedziby aby mogła pełnić swoje obowiązki statutowe. Zimową porą zarząd obradował w lokalu Andrzeja Bały. Pierwszy zarząd tutejszej OSP został ukonstytuowany z następujących członków:
Jan Bielański - Prezes Zarządu
Michał Orzechowski - Zastępca
Jan Ujma - Naczelnik
Ludwik Orzechowski - Zastępca

Członkowie Zarządu:
Stanisław Łukasik - Sekretarz
Piort Ujma - Gospodarz
Andrzej Bała - do spraw Kultury i Oświaty
Franciszek Krawczyk - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Józef Bruzda - Przewodniczący
Władysław Krawczyk - członek
Jan Orzechowski - członek

Członkowie: Józef Waśniowski, Andzej Krawczyk, Józef Krawczyk, Andrzej Luzar, Zygmunt Ujma, Jan Pabian, Wojciech Grzybek, Władysław Luzar, Andrzej Pabian, Władysław Stryszowski, Stanisław Kowalski, Jan Waśniewski, Jan Pabian, Karol Bruzda. Po upływie pierwszej kadencji wstąpili: Jan Ciszek, Jan Łukasik, Tadeusz Gorlik oraz popierający: Henryk Orzechowski i Piotr Sułowski.
Parcelę wielkości 10 arów pod budowę remizy OSP Wrząsowice przekazał nieodpłatnie Pan Jan Bielański, a pozostałe 12 arów dokupił zarząd OSP Wrząsowice za własne środki. Budowę remizy rozpoczęto w 1927 roku. Budynek straży wznoszono własnymi siłami gromadząc środki finansowe poprzez organizowanie przedstawień i występów artystycznych dla miejscowej i okolicznej ludności oraz z rozprowadzania kalendarzy i urządzania festynów i zabaw tanecznych. W 1932 roku ukończono budowę remizy. Gaszenie pożarów wówczas odbywało się za pomocą ręcznej pompy o zaprzęgu konnym. Kolejno prezesami byli: Maria Bielańska, Gustaw Bielański i Jan Bała.1946-1980

W 1946 roku z inicjatywy prezesa Jana Bielańskiego zorganizowano orkiestrę dętą, która w 1948 na festiwalu w Skawinie zdobyła I miejsce i została nagrodzona motopompą Leopoli M-800. W 1950 roku OSP zakupiła pierwszy samochód strażacki. W roku 1960 tutejsza straż obchodziła jubileusz 40-lecia. Prezesem zostaje Władysław Ujma. OSP w tym czasie organizuje festyny, zabawy, rozprowadza kalendarze. Zarobione pieniądze oraz 50% dotacji z Urzędu Gminy Świątniki Górne pozwala na przeprowadzanie remontu budynku starej, zabytkowej remizy. W tym czasie obowiązki naczelnika pełnili: Piotr Łukasik, Jan Gawron, Jan Orzechowski. OSP brała zawsze czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych i rejonowych, osiągając niejednokrotnie wysokie wyniki.


1986-2000

W 1986 roku otrzymała samochód GLM marki ŻUK z Komendy Rejonowej. W roku 1989 naczelnikiem zostaje Jerzy Ujma. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła remizy i remont istniejącej remizy. Inicjatorem rozbudowy remizy był Prezes Władysław Ujma. W roku 1994 OSP poświęciła ufundowany, nowy Sztandar. Remont istniejącej remizy został ukończony w 1995 roku, a rozbudowa nowego skrzydła trwała, gdzie w obecnej chwili są wykonywane prace wykończeniowe we wnętrzu. W 1995 roku OSP obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Umiera Władysław Ujma, prezes OSP. Podczas walnego zebrania w 1996 roku prezesem zarządu zostaje Jerzy Ujma. Przy OSP działa MDP chłopięca. Każdorazowo OSP brała czynny udział w zabezpieczaniu pielgrzymek Papieża do Polski. OSP wykonywała również szereg prac budowlanych przy budynku OSP, było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu się druhów. W 2000 roku na Zawodach Pożarniczych OSP zajęła I i II miejsce w grupie seniorów i II miejsce w MDP. Jubileusz 75-lecia stanowił imponujący przegląd wszechstronnego dorobku tej jednostki. Obchody rozpoczęto mszą świętą, w której uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnionych OSP z pocztami sztandarowymi i zaproszeni goście. Część oficjalna odbyła się na placu przed remizą. Uroczyście odznaczono jednostkę ZŁOTYM MEDALEM za ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. Ks. Proboszcz Eugeniusz Sukiennik poświęcił nową motopompę pożarniczą, motopompę pływającą i agregat prądotwórczy. Odznaczono wielu zasłużonych druhów. Ich ofiarność i zaangażowanie w jakim pełnią społeczną służbę znalazły uznanie, szacunek i sympatie wśród zgromadzonych gości.


2001-...

Na przełomie lat 2001-2004 z własnych środków zostały zakupione materiały budowlane na wykonanie prac: odwodnienie nowego skrzydła, położenie chodników wokół nowego budynku, wykonanie 700m2 tynków wewnętrznych, pomalowanie dachu i rynien na nowym skrzydle, wykonanie 750m2 tynków wewnętrznych, wykonanie i zamontowanie balustrad zewnętrznych, zamontowanie daszku jednospadowego, krytego blachą, położenie 50m2 kostki brukowej, wykonanie 220m2 wylewki betonowej, poziomującej wewnątrz nowego skrzydła. W 2002 roku dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne i dotacji Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie wprowadziliśmy na pododdział bojowy samochód ratowniczo-gaśniczy FORD SIRt, który z powodzeniem wykorzystujemy w akcjach ratowniczych. W roku 2003 OSP rozpoczęła procedurę włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która została wstrzymana ze względu na braki w wyposażeniu jednostki. W 2005 roku procedura została wznowiona. W tym samym roku Urząd Miasta i Gminy Swiątniki Górne zakupił dla naszej jednostki używany, średi, terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jeden aparat powietrzny, drugi OSP zakupiła z własnych środków oraz walizkę ratownictwa przed medycznego. Kolejnym etapem prac przy remizie było pomalowanie dachu, wykończenie płytkami sanitariaty, zakupiła materiał na balustradę wewnętrzną i urządziła Izbę Pamięci OSP. W 2006 roku OSP za własne środki wykonała część nierdzewnej balustrady wewnętrznej i wyłożyła płytkami pomieszczenie gospodarcze. W 2007 Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne wyposaży naszą jednostkę w sprzęt rozpieracjąco-tnący firmy HOLMATRO, a z własnych środków zakupiliśmy piłę do betonu i stali oraz ze środków na gotowość bojową zakupiliśmy drabinę DW-10, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 i ubrania specjalne. W roku 2007 OSP wykonała również za własne środki frontowe ogrodzenie remizy i bramę wjazdową, częściowo przystąpiono do wewnętrznego malowania budynku. Cały czas inwestujemy w nowy sprzęt, środki ochrony osobistej strażaków oraz udział w szkoleniach, kładziemy nacisk na wzrost naszych umiejętności, a co za tym idzie coraz większą przydatność naszej jednostki w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Oprócz działalności bojowej angażujemy się także w działalność kulturalno-sportową. Nasz poczet sztandarowy uczestniczy we wszystkich uroczystościach na terenie gminy, parafii. W 2007 roku 8 sierpnia decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie bryg. Marka Kubiaka OSP Wrząsowice została włączona do KSRG. Uroczystość włączenia odbyła się 18 października. Co roku jednostka nasza organizuje Bale Sylwestrowe i Tradycyjne Opłatki dla mieszkańców i okolic, które cieszą się ogromną popularnością. Nasza jednostka pomaga w rozwijaniu i umacnianiu poczucia bezinteresownej troski o dobro innych i poświęcenia dla narodu ogółu, pielęgnuje tradycje kulturowe i narodowe. Nasi druhowie często pracują społecznie przy organizacji różnych przedsięwzięć na forum miejscowości jak i gminy, wykazując się przy tym dużą odpowiedzialnością i pomysłowością.TELEFONY ALARMOWE
STATYSTYKI
szablony stron stronaglowna historia aktualnosci ksiegagosci samochody kontakt galeria